Általános Szerződési Feltételek

„Aranyosház” Vendégház

Az „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szálláshely Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Az Általános Szerződési feltételek szerint a szolgáltató, Kissné Miklós Aranka a 1161 Budapest, Rózsa utca 30. szám alatti „Aranyosház” vendégház üzemeltetője szerződést köt a magánszálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, azaz a szerződő felekkel. Jelen ÁSZF szabályozza a szálláshely és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, amely nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését a szerződő felekkel, utazási irodákkal, közvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb vagy akár rövidebb távon is együttműködnek.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő/Meghatalmazott) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. A Szálláshely Szolgáltató adatai

 

Kissné Miklós Aranka – az Aranyosház üzemeltetője

Székhelye: Magyarország, 1161 Budapest, Rózsa utca 30

Az Aranyosház vendégház címe: 1161 Budapest, Rózsa utca 30.

A szálláshely szolgáltató adószáma: 59794903-1-33

Az üzemeltetési engedély száma: 38/2018 (Budapest Főváros XVI. kerület Jegyzője)

Kapcsolattartók: Kissné Miklós Aranka és Kiss József

Telefon: +36 20/252-3437

+36 20/593-4939

E-mail: info@aranyoshaz.hu

Honlap: www.aranyoshaz.hu

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742324-21451164

 

 

 1. A Szerződő fél/felek

 

A szerződő fél a szolgáltató kínált szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő félnek minősül az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég/vásárló, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

A szolgáltató és a vendég a szükség szerinti, a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak így a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

 1. Az ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

 1. Az ÁSZF hatálya

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja és fenntartja.

 1. Fogalom meghatározás és magyarázat

Vásárló/Vendég:

A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon vagy a Szolgáltató által fenntartott más csatornákon keresztül szolgáltatást vásárló és igénylő személy, aki az ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Szolgáltató:

A jelen ÁSZF feltételei szerint a magánszálláshely típusú szolgáltatást nyújtó „Aranyosház” Vendégház.

 

Szolgáltatás:

Magánszálláshely szolgáltatás.

Árajánlat:

A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.

A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

Foglalás:

Foglalás a Vendég írásban vagy telefonon leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

Foglalás véglegesítése:

A foglalásban meghatározott összeg 30 %-ának megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.
A Foglalás a 30 % megfizetését követően válik véglegessé, ezzel írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását is jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek:

Az „Aranyosház” Vendégház által nyújtandó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

 

A szolgáltatás területi hatálya:

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 

Vis major:

Olyan ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

 

 1. Szolgáltató szolgáltatásnyújtásának a feltételei:

 

Az „Aranyosház” Vendégház adottságaiból eredően elsősorban egyben kiadó, ideális nagyobb családok, baráti társaságok, céges rendezvényekre érkező üzletemberek részére. A házban 3 db berendezett szoba, 2 db zuhanyzós fürdőszoba WC-vel, mosógéppel, törülközőszárítós radiátorokkal, kézmosóval és hajszárítóval felszerelve és egy jól felszerelt gépesített konyha-étkező található. A konyhában gáztűzhely, fagyasztós hűtőszekrény, mosogatógép, mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, étkészlet található. A ház légkondicionált, padlófűtés és radiátor fűtésrendszerrel. Az elektromos hálózat földelt, 220 volt. Rendezett, parkosított kert veszi körbe, melyben térfigyelő kamerák találhatók, a zárt udvarban van lehetőség 3 személygépjármű részére parkolásra.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának az ideje alatt nem tartózkodik a Vendégházban.  A vendégek az „Aranyosház” szolgáltatásait egyéb szállásként, üdülési, pihenési, kikapcsolódási célból minden esetben saját felelősségükre veszik igénybe. Minden a házban és a hozzátartozó kertben található berendezési és felszerelési és használati tárgy a Szolgáltató tulajdon, azonban az a Vendégek rendelkezésére van bocsátva az ott tartózkodás idejére azzal, hogy a Vendégek kötelesek azokat jó gazda módjára és rendeltetésszerűen használni és állagukat megóvni és őrizni. Az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni tilos.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Vendégek biztonságának biztosítása érdekében, a tőle elvárható mértékben felhívja a figyelmet az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ahhoz tartozó bekerített helyen és udvarban lévő személyes vagyontárgyakért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem vállal. A Vendégek illetve a Vendégek jogán az „Aranyosházban” tartózkodó személyek az általuk a házban, annak berendezéseiben, felszerelési tárgyaiban, a környezetében okozott károkért kártérítési felelősséggel tartoznak. Tilos a vendégházba bárminemű gyúlékony anyagot, közbiztonságra veszélyes, a jogszabályok által tiltott eszközt, dolgot, robbanásveszélyes anyagot bevinni.

Bárminemű, a szolgáltatás igénybevétele alatt felmerülő probléma esetén a Szolgáltató kapcsolattartói a honlapon illetve jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken elérhetőek, erre tekintettel távozás utáni reklamációt nem áll módjában a Szolgáltatónak elfogadni.

Az „Aranyosház” CSAK NEM DOHÁNYZÓ VENDÉGEKET FOGAD, dohányzásra kijelölt hely az udvaron sem biztosított, mely tiltás bevezetésénél Szolgáltató figyelemmel volt a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII tv törvény vonatkozó rendelkezéseire is. A tilalom megszegőjével szemben Szolgáltató kezdeményezi az illetékes szervnél az egészségvédelmi bírság kiszabását.

Az „Aranyosházba” kisállat nem hozható.

A Vendégek a vendégházban tartózkodásuk ideje alatt maguk kötelesek a takarításról gondoskodni, azzal, hogy felmosót és seprűt a Szolgáltató biztosít. Amennyiben három napnál hosszabb időre történik foglalás, úgy a Szolgáltató a törülközőket három napra előre készíti be, azokat három naponta cseréli, és heti egy alkalommal biztosítja az ágyneműhuzat váltását.

A Vendégek a háztartási hulladékot és szemetet kötelesek a szemetesbe gyűjteni, amennyiben megtelt úgy lehetőség van a kapu mellett található kukába történő ürítésre. A Szolgáltató kéri a vendégeket a szemét szelektív módon történő gyűjtésére, az üres zsákok minden esetben a gáztűzhely alatti fiókban találhatók meg.

Jelen ÁSZF és a Házirend be nem tartása esetén a Vendég köteles felszólításra a vendégházat elhagyni, ebben az esetben szállásdíj visszatérítésre sem jogosult és kártérítési felelőssége van a felróhatóan bekövetkezett károkért.

A békés egymás mellett élés biztosítása érdekében a Vendégek kötelesek figyelemmel lenni a szomszédok nyugalmára, így tilos minden hangos és zavaró tevékenység folytatása napközben is, valamint kérjük kedves Vendégeinket, hogy este 22 óra után külön tekintettel legyenek a csendes pihenőidő megtartására. Jogszabályba ütköző, jogellenes magatartás tanúsítása esetén a Budapesti Rendőr főkapitányság illetékes rendőrkapitánysága azonnal értesítésre kerül.

 1. Általános feltételek, a szerződés létrejötte, módosítása:

 

 1. A szálláshely szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban  leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, telefax, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, írásbeli szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a Vendégház elfoglalása előtt igazolják.

 

 1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

 1. A szálláshely szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

 

 1. Vendégnek joga van az általa bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14 órától elfoglalni, és azt az elutazási nap délelőtt 11 óráig el kell hagynia.

 

 1. A Vendégeket az érkezés napján este 20 óráig tudja a Szolgáltató fogadni, csak előzetes írásbeli jelzés és a Szolgáltató által elfogadott visszaigazolás esetén megoldott az ezen időszakon túli érkezés.

 

 1. A Vendégház külön térítés ellenében és előzetesen írásban leegyeztetve tud repülőtérről transzfert biztosítani.

 

 1. A vendégházba érkezéskor a Vendég köteles 20.000,- Ft, azaz Húszezer Forint összegű óvadékot elhelyezni a Szolgáltatónál, mely összeg a vendégház kulcsának/zárának pótlására, illetve a távirányító pótlására szolgál azok elvesztése esetén. Amennyiben távozáskor a Vendég a fenti eszközöket hiánytalanul adja vissza Szolgáltató részére, úgy abban az esetben a Szolgáltató az összeget visszaadja a Vendég részére.

 

 1. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg és/vagy ezt nem jelzi telefonon a kapcsolattartónak a megállapodás szerinti nap 16 óráig, joga van arra, hogy mindenféle jogkövetkezmény nélkül elálljon a szerződéstől, kivéve ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

 

 1. Amennyiben a Vendég a vendégházat a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szállás árát egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 

 1. A Szolgáltató által alkalmazott árak, a fizetés módja: 

 

 • Az „Aranyosház” érvényben lévő árai a aranyoshaz.hu weboldalon feltüntetett árak.
 • Az „Aranyosház” minimum három éjszakára bérelhető, szilveszterre nem foglalható. A gyermekeknek 6 éves kor betöltéséig ingyenes.
 • Egy személy foglalása esetén az „Aranyosház” Rózsa utca felőli részét, egy hálószobát, egy fürdőszobát és a konyha-étkező részt jogosult a Vendég használni.
 • Amennyiben 1 személy – akár 6 év alatti gyermekkel akár gyermek nélkül – egyedül szeretné az egész Vendégházat bérelni, úgy felárat köteles fizetni, mely megegyezik további egy főre eső foglalási díj összegével.
 • A Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azokra az árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
 • A Szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a vendégre.
 • A Szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely más konvertibilis valutában is meghatározni.
 • A Szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett aranyoshaz.hu weboldalon közzéteszi. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel (pl. törzskedvezmény stb.)
 • A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
 • A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki.  A foglalás véglegesítéséhez a teljes végösszeg 30%-át –mint foglalót- a foglalást követő 48 órán belül banki átutalással, a fennmaradó összeget a helyszínen érkezéskor készpénzben, bankkártyával POS terminálon keresztül, vagy érkezést megelőzően banki átutalással – ebben az esetben akkor szabályszerű a teljesítés és vehető igénybe a szolgáltatás, amennyiben az összeg a Szolgáltató számláján jóváírásra került – kell teljesíteni.

 

 1. A Szerződés megszüntetése

 

 1. A Szerződést a Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban, a másik Félhez címzett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntethetik.

 

 1. A Szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
 • A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott Vendégházat és annak kertjét, berendezési és felszerelési tárgyait, jogellenes és jogszabályba ütköző (ide értve amennyiben durva, fenyegető) magatartást tanúsít
 • a Vendég az „Aranyosházat” a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon délelőtt 11 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglalófizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig;
 • Amennyiben bármelyik fél vis maior (különösen: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramhiány, sztrájk stb.) esemény folytán nem tudja szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni, a másik fél jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. Lemondás és a foglalás módosítása

 

A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ASZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 30 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
Lemondás esetén a teljesített 30 %-ot a Szolgáltató jogosult megtartani, azt Vendég nem követelheti vissza.

 

Amennyiben a foglalás lemondására súlyos betegség okán, vagy haláleset okán kerül sor, úgy a fentiekben nevesített lemondási díj ebben az esetben is megilleti a Szolgáltatót. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a lemondási díjtól eltekinteni nem áll módunkban, tekintettel arra, hogy a ház a lefoglalt időpontban a bejelentkezett személy(ek) részére fenntartásra kerül.

 

Amennyiben a szálláshely elfoglalásakor a szolgáltatást igénybe vevő az eredetileg lefoglalt eredeti időtartamot rövidebb időtartamra szeretné módosítani, a Szolgáltató jogosult az igénybe nem vett napokra vonatkozó szállásdíj 50%-ának megfelelő összeg megtérítésére.   .

 

 

 1. Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége, panaszkezelés

 

 1. a) Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

 

 1. b) Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

 1. c) Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Szolgáltató a weboldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.
 2. d) Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
 3. e) Szolgáltató a Vendégektől érkező bejelentéseket, panaszokat minden esetben 72 órán belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vendéget. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vendég által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik. A Vendég panasztételi joga a szállás és szolgáltató helyről történt távozását követően megszűnik.
 4. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 5. a) Szolgáltató felelősséget vállal az olyan, a Vendéget ért kárért, mely a Szolgáltatónak, vagy annak alkalmazottai és képviselői hibájából következett be.
 6. b) Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató vagy képviselői körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
 7. c) Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a vendégházban, ahová a Vendég nem léphet be, ezt külön megjelölésre a helyiség lezárásra kerül.
 8. d) Az udvari zárt parkoló igénybe vétele a Vendég kockázatára történik, a Szolgáltató az udvarban bekövetkezett és az ott parkoló járművekben bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal.
 9. e) A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez vagy rendőrségi és hatósági eljárás lefolytatásához szükséges.
 10. f) Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató nem felelős, a dolgokat nem veszi át megőrzésre.
 11. g) A vendégház udvarán rózsabokrok, gyümölcsfák találhatóak, ezért amennyiben a Vendég gyermekkel érkezik, úgy fokozottan kell figyelnie gyermekére, baleset esetén a felelősséget a Szolgáltató mind gyermek, mind felnőtt korú személyek esetén kizárja, a gyermekekkel kapcsolatban mindennemű felelősség a szülőre illetve a gyermekért felelős személyre hárul.
 12. h) A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaárának megfelelő összeg, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.
 13. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
 14. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

 

 1. Amennyiben olyan káreset következik be, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Szolgáltató kártérítésre jogosult. A kártérítés összege a kár jellegétől függ, melyet az „Aranyosház” vendégház képviselője határoz meg.

 

 1. A káresetről Szolgáltató köteles a Vendéget értesíteni, legkésőbb a távozás utáni 2 napon belül. Az okozott kárról Szolgáltató fényképet készít, melyet eljuttat a kár okozójához. A kár okozója illetve a Szerződő fél egyetemlegesen kötelesek megfizetni a Szolgáltató felé az okozott kárt.
 2. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a mindenkor hatályos személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltató székhelye szerinti Gödöllői Járásbíróság illetékességét kötik ki a Felek.

 1. Szolgáltató által üzemeltett weboldal, szerzői jog

A Szolgáltató nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára. A Szolgáltató weboldalát, a felhasznált képek és logók elrendezését szerzői jog védi.